slide1 slide3
preload image preload image

Licytacje nieruchomości

  
 
 OBWIESZCZENIE  O  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
SR1Z/00003099/0
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli Anna Skibińska, na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że  w dniu 08-01-2024 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, mającego siedzibę pod adresem ul. Żeromskiego 19, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, w sali nr  2, odbędzie się:
  
druga licytacja 
 
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz garażowym, położonej w województwie łódzkim, powiat Zduńska Wola, miasto Zduńska Wola, na działce o numerze ewidencyjnym 24, pod adresem ul. Mikołaja Kopernika 1, o powierzchni 0,0718ha. 
Dla szacowanej nieruchomości gruntowej w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona i prowadzona jest księga wieczysta numer KW SR1Z/00003099/0, będącej  własnością dłużnika: Sławomir Herczyński.
 
Działka 24 zlokalizowana w południowo wschodniej części obrębu Zduńska Wola. Teren działki płaski, ziemny, porośnięty trawą. Podjazdy utwardzone ziemne, a podejścia utwardzone z płyt chodnikowych. Na działce duża ilość zieleni z pojedynczymi zadrzewieniami i zakrzaczeniami ozdobnymi. W części rekreacyjnej drewniana altana na podmurówce (obok palenisko ogniska z kamienia polnego). Działka w kształcie prostokąta o wymiarach około 18*40m.  Działka posiada bezpośredni dwustronny dostęp do drogi asfaltowej. Wjazd i wejście na nieruchomość od strony ulicy Wincentego Pola. Do działki są doprowadzone media: energia elektryczna, woda, kanalizacja. Na działce znajdują się obiekty: budynek mieszkalny (dobudowany do budynku na działce sąsiedniej) murowany oraz budynek gospodarczy (dobudowany do budynku na działce sąsiedniej). Działka ogrodzona płotem z elementów prefabrykowanych betonowych oraz płotem z siatki stalowej. Zagospodarowanie nieruchomości dobre. 
Budynek mieszkalny wybudowany około 1937r w technologii tradycyjnej murowanej systemem gospodarczym, a remontowany od około 2000roku. Budynek parterowy z poddaszem częściowo użytkowym, częściowo podpiwniczony (pod kuchnią). Skład pomieszczeń: pokój, kuchnia przechodnia, łazienka, korytarz z klatką schodową , ganek , pokój , pokój , korytarz . Poddasze  (ok 25 m2). Powierzchnia użytkowa ok 110m2. 
Budynek gospodarczy murowany z lat 30-40 parterowy z poddaszem użytkowym. Budynek murowany otynkowany. Dach kryty papą. Stolarka okienna i drzwiowa drewniana. Brama garażowa stalowa. 
 
Suma oszacowania wynosi 233 800 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 155 866,67 zł.
 
Zgodnie z art. 962 kpc licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 380 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Należy również doręczyć do dnia licytacji potwierdzenie z banku o dokonanej wpłacie.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. 
 
 
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 72 1020 4564 0000 5002 0118 4431 
Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
 
 
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art.  976 § 1 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. 
Można przeglądać w kancelarii komornika w dni powszednie od godz. 8.30 do godz. 15.30  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. W ciągu ostatniego tygodnia przed licytacją akta postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli przy ul. Żeromskiego 19 (należy powołać się na sygnaturę akt egzkucyjnych).Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 
 
 Komornik Sądowy 
Anna Skibińska